پرواز بوفالوها

و همه از او تبعیت می‌کنند.
- آنها درست همان کاری را می‌کنند که به آنها دستور داده شده است.
- آنها هرگز تصمیم نمی‌گیرند و تا دستور نرسد، هیچ کاری نمی‌کنند و هیچ کجا نمی‌روند.
- هیچ کس جای دیگری را پر نمی‌کند و جلو نمی‌افتد و مسؤولیت نمی‌پذیرد

دانلود

/ 0 نظر / 10 بازدید